V sortimente ponúkame unikátny digitálny prístroj na meranie dĺžky káblov RUNPOMETER RM35 aj v kalibrovanej (ciachovanej) verzii. Kalibrovaná aj nekalibrovaná verzia RM35 meria rovnako a oba spĺňajú triedu presnosti III (platí od 5 m).

Označenie skúšky pri kalibrovanej verzii:
– Skúšobný štítok na zadnej strane RM35
– Priebežné sériové číslo, napr. E1002821
– Rok preskúšania
– Číslo notifikovanej skúšobne
– Pečatný štítok
– Štítok o následnej kalibrácii na prednej strane
– 2 pečatné štítky vo vnútri prístroja
– Vyhlásenie (certifikát) o zhode podľa modulu F

Poznámka: Platnosť kalibrácie 2 roky. Následná kalibrácia (ciachovanie) musí byť vykonaná po 2 rokoch certifikovanou skúšobňou v danej krajine.

Obj. č. 10184 (kalibrovaný s certifikátom)
Obj. č. 10172 (nekalibrovaný)

Viac informácií v produktovom letáku.
Prezrite si náhľad certifikátu.